Instruktion

Du behöver inga förkunskaper för att börja utöva kyudo. Vi kommer att guida dig från de första stegen och visa dig vägen för ditt framtida utövande.

Klubben kommer att låna dig utrustning under den första perioden. Men efter några månader så är det önskvärt att du införskaffar din egen utrustning, med kläder som första prioritet.

All kan utöva kyudo från omkring 16 års ålder. Utövandet är strukturerat efter rekommendationerna upprättade av ANKF (All Nippon Kyudo Federation) och IKYUF (International Kyudo Federation). Det betyder att vi tar dig igenom de följande stegen:

Rei
Attityd och etikett i en kyudojo (skjutplats), vilket också omfattar förhållande till andra och alla säkerhetsaspekter. Detta är mycket viktigt för ditt kyuoutövande i din egen dojo och internationellt. Det går inte att separera rei från själva skyttet.

Kihontai (kihondosa, kihonshisei)
Den grundläggande formen i kyudo – hur man står, sitter, bugar, och rör sig i en kyudojo.

Hassetsu
Skyttetekniken, som består av åtta steg. (se Teknik och träning) Instruktionen börjar utan utrustning, för att stegvis gå till gomu yumi (gummibåge) och till slut till riktig pil och båge.

Skytteträning på makiwara
En makiwara är en slags ”höbal” för att träna skytte på ca 2 meter. Principen är den att om man gör rätt vid makiwara, så kommer man att ha god chans att träffa tavlan (mato) på fullt avstånd.

Skytteträning på mato
Mato är en måltavla av papper, 36 centimeter i diameter och placerad på 28 meters håll. Detta är den traditionella formen av skytte (kinteki). Vår träningshall tillåter inte alltid 28 meter, vilket betyder att vi skjuter på ett något kortare avstånd. (Det finns också en mer ovanlig skjutform på 60m med en större måltavla – enteki).

Dessa steg kombineras slutligen så att du kommer kunna utföra sharei (ceremoniellt skytte) på egen hand eller i traditionell tachi (gruppträning).

Nationella seminarier
En eller två gånger om året anordnas ett nationellt eller nordiskt seminarium som gästas av höggraderade lärare (sensei) från andra länder, eftersom vi inte har någon så högt graderad i Sverige. Dessa seminarier är öppna för alla kyudoklubbar i Sverige, Norge och Danmark, och är fantastiska tillfällen att fördjupa sin träning med hjälp av en av de högst graderade lärarna i Europa.

Gradering
Under loppet av din träning så kommer du få tillfällen att utföra shinsa (gradering). Det är en form av examination som avgör nivån på din erfarenhet i form av grader (kyu eller dan). Kyugraderingar görs här i Sverige inom våra klubbar eftersom vi har utövare av tillräckligt hög nivå. Däremot görs dangraderingar i internationella sammanhang eftersom de måste bedömas av hanshi (mästare) från Japan.

Graderingarna är förstås frivilliga, men de är ypperliga tillfällen för personliga utmaningar eftersom de är ofta mycket stressande.