Teknik och TRÄNING

Den rent fysiska tekniken i kyudo är bedrägligt enkel. Skyttet består av åtta steg (Hassetsu). Man avviken aldrig från dessa steg, oavsett vilken nivå man befinner sid på. Det har utformats av århundraden av erfarenhet, som slutligen möjliggör det perfekta skottet som träffar tavlan på ett naturligt sätt.

Hassetsu:

1. Ashibumi
Ashibumi är grunden för skyttet – placeringen av fötterna för bästa stabilitet.

2. Dozukuri
Kroppsställning. Fokus ligger på förhållandet mellan fötter, höfter och axlar – tre-korsförhållandet (sanju jumonji).

3. Yugamae
Förberedandet av bågen inför skyttet. Detta steg inbegriper att greppa strängen med handsken (torikake), greppa bågen (tenouchi) och förflyttningen av blicken till måltavlan (monomi).

4. Uchi okoshi
Resning av bågen inför draget.

5. Hikiwake
Draget. Det första steget är ett halvt drag (daisan), varefter ett fullt drag följer. I kyudo är draget så stort att höger hand (stränghanden) hamnar bakom örat.

6. Kai
Kai är fullföljandet de tidigare stegen ut till ett fult drag. Kai betyder ”möte” av de tidigare fem stegen och är absolut väsentligt för ett riktigt bra pilsläpp. Kai kan se ut som ett inaktivt steg, men är faktiskt mycket aktivt.

7. Hanare
Pilsläppet. Hanare betyder ”separation”, den naturliga följden av ett ”möte”. Om man utför alla stegen på rätt sätt och utför kai på rätt sätt, så följer ett naturligt släpp – där strängen slits från handsken av egen kraft. Ett sådant släpp gör att pilen flyger rakt och snabbt med högsta träffsäkerhet.

8. Zanshin
Efter släppet så fortsätter skyttesekvensen in i zanshin (kvarvarande ”själ”/energi). Man håller detta steg i några sekunder för att låta den kvarvarande, uppbyggda energin skingras, och för att låta alla mentala reaktioner ebba ut.


Medvetenhet

Parallellt med tekniken, vilket involverar kroppen och bågen, så är det viktigt att träna mental medvetenhet. Medvetenheten gör att vi utvecklar närvaron och lugnet som är väsentligt för utövandet av kyudo. Det finns ingen enda väg för detta. Varje individ måste hitta sin egen. Men syftet är att hitta sin egen väg till perfekt harmoni mellan de tre elementen – kropp, båge och sinne (sanmi ittai).

Principer, regler och mer detaljerade beskrivningar av alla aspekter av kyudo finns i ANKFs Kyudomanual (Kyohon).


Se inslaget i Sportnytt i SVT, den 18/7, 2019.
(Inslaget börjar 10,24 minuter in i sändningen.)